1. Lietošanas noteikumi.
1.1. Vispārīgie noteikumi.
1.1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA Mayeri Professional pārdod preces, kas izvietotas www.mayeri.lv interneta veikalā vietnē (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
1.1.2. SIA Mayeri Professional vienotais reģistrācijas numurs 44103033190, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija, tālr. numurs: 67888108 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina mayeri.lv pieejamo saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.2.3. Veicot pirkumu Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA Mayeri Professional ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.
1.2.4. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā piedāvātās preces un izmanto citus SIA Mayeri Professional pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.                          
1.2.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā.
1.2.6. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot mayeri.lv. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar www.mayeri.lv Noteikumiem.
1.2. Preču cenas
1.2.1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
1.2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm speciālo cenu. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt.
1.3. Preču sortiments
1.3.1. Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas interneta veikalā un kamēr prece pieejama SIA Mayeri Professional noliktavā.
1.3.2. Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, SIA Mayeri Professional telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. SIA Mayeri Professional nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav noliktavā un SIA Mayeri Professional pircēju informējis par šo apstākli.
1.3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
1.4. Pasūtījumu veikšana
1.4.1. Pasūtījumu Mayeri.lv  interneta veikalā var noformēt izmantojot doto saiti: www.mayeri.lv. Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti gan nereģistrēti pircēji. Lai atrastu vēlamo preci, var izmantot preču meklētāju vai izmantot veikala kategoriju izvēlni. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Pievienot grozam” tālāk dodoties uz “Grozu” un nospiest pogu “Noformēt pasūtījumu”       
1.4.2. Nākamajā solī būs redzama informācija par izvēlēto preci un preces cenu. Tālāk jāaizpilda Kontaktinformācijas lauki, jāizvēlas Fiziska vai Juridiska persona, piegādes un apmaksas veids.
1.4.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem: skaidrā naudā preci saņemot vai ar bankas pārskaitījumu.
1.4.4. Spiežot pogu “Veikt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.     
1.4.5. Veicot pasūtījumu telefoniski vai izmantojot elektronisko pastu, Pircējam precīzi jānorāda preces kods un pilnīgs preces nosaukums, kā arī visi personas, piegādes dati, kā arī kontaktinformācija kas nepieciešama Līguma izpildei. SIA Mayeri Professional vienpusēji var nepieņemt apstrādei pasūtījumu un lauzt Līgumu, ja Pircējs norādījis nepilnīgu informāciju par izvēlēto preci vai Pircēja datiem, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai.
1.4.6. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar SIA Mayeri Professional  Pirkuma noteikumiem
1.4.7. Ja Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot SIA Mayeri Professional interneta veikala e-pasta adresi: info@mayeri.lv vai zvanot pa norādīto tālruņa numuru: 67888108. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā.

1.5. Preču saņemšana, piegāde
1.5.1. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā. Plašāk par iespējamo preču piegādes veidu un maksu var iepazīties sadaļā Piegāde
1.5.2. Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.
1.5.3. Preču piegādes / saņemšanas iespējas var tikt ierobežotas atkarībā no preču izmēra un svara.
1.5.4. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
1.5.5. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienesta Kurjeram ir tiesības neizsniegt preces.
1.5.6. Pircēja pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.
1.5.7. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar kases čeku / Kvīti un /vai pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē
1.5.8. SIA Mayeri Professional nenes atbildību un nekompensē pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais preču piegādes termiņš tiek kavēts.  Ja, plānotais preču piegādes termiņš kavējas un pircējs nevēlas vairs gaidīt preču piegādi, tad Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma par to paziņojot Pārdevējam. Šajā gadījumā, pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar Pircēju vienojies atsevišķi par citiem preču piegādes termiņiem.

1.6. Preču lietošana un kvalitāte.
1.6.1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
1.6.2. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. SIA Mayeri Professional interneta veikals negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.
1.6.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
1.6.4. SIA Mayeri Professional saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.
1.7. Pušu saistības un citi noteikumi.
1.7.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam SIA Mayeri Professional. Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, bez lietojuma pazīmēm. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu SIA Mayeri Professional, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.7.2.Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām peronām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.
1.7.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA Mayeri Professional ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.
1.7.4. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem
1.7.5.Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Mayeri.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals Mayeri.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Mayeri.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja Mayeri.lv piedāvātā prece nav pieejama, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.
1.7.6. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.
1.7.7.Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. SIA Mayeri Professional ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.
1.7.8.Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku

 

 

2. Privātuma politika
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mayeri Professional”, reģistrācijas numurs: 44103033190, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. 
Saskaņā ar to, esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 

2.1. Personas datu tiesiskais pamats
SIA Mayeri Professional apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, likumiskās interesēs.  
SIA Mayeri Professional likumīgās intereses ir:  veikt komercdarbību,  pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas, nodrošināt līguma saistību izpildi, saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem, analizēt Mayeri.lv interneta veikala darbību, administrēt Mayeri.lv klienta kontu, reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus, nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma izpildes gaitu, novērst krāpniecību, administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus, informēt sabiedrību par savu darbību

2.2. Personas datu apstrādes nolūki
SIA Mayeri Professional apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 
- klienta identificēšanai,
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai,
- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei),
- preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem,
- klientu apkalpošanai,
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei,
- norēķinu administrēšanai,
- interneta veikala darbības uzlabošanai. 

2.3. Personas datu apstrāde
SIA Mayeri Professional  apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Mayeri Professional var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA Mayeri Professional sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA Mayeri Professional datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Mayeri Professional ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA Mayeri Professional sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Mayeri Professional uzdevumā.

SIA Mayeri Professional neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
- ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Mayeri Professional likumīgo interešu aizsardzībai.
Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
- kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Mayeri Professional vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
- kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SIA Mayeri Professional). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz info@mayeri.lv, zvanot uz +3716788108  vai klātienē SIA Mayeri Professional birojā. 
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi
SIA Mayeri Professional veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
 Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Mayeri Professional veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).
 Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Mayeri Professional veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz info@mayeri.lv, zvanot uz +3716788108  vai klātienē SIA Mayeri Professional birojā.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.
SIA Mayeri Professional pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
 SIA Mayeri Professional interneta veikalā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Mayeri Professional nenes atbildību.

Citi noteikumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu interneta veikala vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@mayeri.lv
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.